Opis tras


  • BT - trasa bardzo trudna o długości około 20 km w liniach prostych. Limit 420+120. Przeznaczona dla osób o przyzwoitej kondycji i doświadczeniu w podobnej długości trasach. Duża ilość podstępnych punktów kontrolnych w trudno dostępnych miejscach, sporo chodzenia po rzeźbie lub na azymut. Mapa w skali 1:12500 czarno biała, nietypowa, ręcznie robiona. Rzeźba pełna tylko w pasie umożliwiającym swobodne przejście trasy, drożnia zubożona.

  • TT - trasa trudna o długości około 17 km w liniach prostych. Limit 360+120. Przeznaczona dla osób z mniejszym doświadczeniem w orientacji. Mapa w skali 1:12500, pełna, niemodyfikowana, czasami nieaktualna. Punkty ustawiane na rzeźbie ale w miejscach dość czytelnych i dostępnych, duża ilość podstępnych punktów stowarzyszonych.

  • TK - trasa na poziomie trudnej ale o wyraźnie mniejszej długości - około 8 km w liniach prostych. Limit 180+60. Przeznaczona dla osób o słabszej kondycji fizycznej. Mapa w skali 1:12500, pełna, niemodyfikowana, czasami nieaktualna.

  • TZ - trasa zaawansowana - tu wszystko się może zdarzyć - trasa dość krótka (około 8 km) ale najtrudniejsza orientacyjnie, mapa kombinowana, niepełna. Limit czasu 180+60. Tylko dla naprawdę doświadczonych zawodników.