Komunikat startowy VI edycji

1. Organizatorzy

Budowa tras: Karol Wroński

Inni organizatorzy - w miarę chęci i możliwości jeszcze się pojawią ;)

2. Termin imprezy

Impreza odbędzie się 11.11.2017 od około godziny 8 do około 18 przy czym po zmroku poruszać się mogą tylko trasy T i BT, trasy TK i TZ zakończą się przed zmrokiem.

3. Miejsce imprezy i dojazd

Szczegóły lokalizacji startu szóstej edycji zostaną podane dzień przed imprezą czyli 10.11.2017 o godzinie 20 i będą rozesłane mailowo do wszystkich zgłoszonych. Tylko zespoły zgłoszone i opłacone w terminie uzyskają informację o miejscu startu, nie będzie ona podana na stronie i nie będzie możliwości zgłoszenia się na starcie. Organizatorzy nie zapewniają bazy - start i meta znajdują się na świeżym powietrzu. Dojazd z Gdańska i okolic będzie dość krótki i wygodny zarówno transportem publicznym jak i własnym. Meta będzie zlokalizowana gdzie indziej niż start z możliwością łatwego dojazdu pomiędzy nimi.

4. Trasy i mapy

Rywalizacja rozegrana będzie w kategoriach:

  • TK - trasa na poziomie trudnej ale krótsza, około 8 km, limit 180+60,
  • TT - trasa trudna, około 17 km, limit 360+120,
  • BT - trasa bardzo trudna, około 20 km, limit 420+120,
  • TZ - trasa zaawansowana, około 8 km, limit 180+60.

Limity czasowe i kilometraż będą podane w późniejszym terminie. Mapy tras TK i TT będą kolorowe i na grubszym papierze, pełne i nie modyfikowane, w skali 1:12500 o aktualności z lat 90-tych. Trasa TZ otrzyma mapę kombinowaną - szczegóły są jak zwykle niespodzianką. Mapa trasy BT będzie czarno biała, ręcznie robiona, w formie wstęgi Mobiusa, rzeźba pełna tylko w pasie umożliwiającym swobodne przejście trasy, drożnia zubożona.

5. Zgłoszenia i opłaty

Zapisy rozpoczną się 30.10.2017 i będą prowadzone przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej do dnia 08.11.2017 do godziny 20. Po tym terminie formularz przestaje działać.

Opłata wpisowa dla osób zgłoszonych przez formularz internetowy wynosi 15 zł za każdą osobę w zespole w przypadku tras TT i BT oraz 10 zł od osoby dla tras TK i TZ. Wpisowe należy przelać na konto organizatora:
Karol Wroński 13 1090 1102 0000 0001 2362 1131
w tytule dopisując "Do Źrodełka - wpisowe" i podając osoby za jakie się płaci, trasy na które się zgłosiły i ewentualne zniżki z których korzystają.

Wpisowe prosimy przelać niezwłocznie po wysłaniu zgłoszenia i nie później niż przed godziną 20 w dniu 08.11.2017. Osoby płacące ostatniego dnia (co oznacza mozliwy brak zaksięgowania wpłaty) proszone są o mailowe przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres marsze(at)krzaczor.pl do 09.11.2017 do 8 rano.

Zespoły na liście startowej bez potwierdzonej wpłaty zostaną w czwartek 09.11 o 8 rano skreślone z listy bez możliwości startu. Tylko zgłoszone i opłacone zespoły dostaną mail z lokalizacją miejsca startu.

Osoby zgłoszone ale rezygnujące ze startu proszone są o zgłoszenie tego faktu organizatorom mailowo przed końcem zapisów. W takiej sytuacji nastąpi zwrot całego wpisowego. Osoby zgłoszone i opłacone, które zgłoszą rezygnację później lub w ogóle nie pojawią się na starcie nie uzyskają zwrotu wpisowego.

Dzieci do lat siedmiu niezależnie od formy zgłoszenia mogą startować za darmo jeśli nie pobierają swoich map lub za 5 zł jeśli pobierają mapy. Młodzież do lat 14 korzysta ze zniżki w kwocie 5 zł.

6. Harmonogram zawodów

Początek startów planowany jest około godziny 8. Otwarcie mety nastąpi około 13 a zamknięcie około 18. Szczegółowe godziny zostaną podane w późniejszym terminie.

7. Wyposażenie uczestników

Każdy uczestnik powinien wyposażyć się w kompas, oświetlenie pozwalające poruszać się w ciemności (tylko TT i BT) oraz trwały środek piszący: długopis lub pisak. Zaleca się posiadanie sprawnego telefonu komórkowego w celu ewentualnego wezwania pomocy lub poinformowania organizatorów o zejściu z trasy.

8. Świadczenia startowe

Każdy zespół otrzyma jedną kartę startową w worku strunowym. Każdy zawodnik otrzyma na starcie mapę w worku strunowym (mapa BT jest szczelnie klejona i nie wymaga worka) oraz naklejkę i batonik. Na mecie chleb, kiełbaski i ognisko a dla odważnych magiczne napoje energetyczne. Ze względu na brak mozliwości dojazdu do mety ilości wody do picia na mecie będą ograniczone.

9. Postanowienia końcowe

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Impreza ma charakter turystyczny a zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.

Osoby niepełnoletnie startują w zawodach pod opieką dorosłego. Osoby do 14. roku życia mogą wystartować tylko i wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego.

Osoby niepełnoletnie powyżej 14. roku życia startujące bez opiekunów prawnych muszą przedstawić zgodę tych opiekunów na specjalnym formularzu.

Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.

10. Kontakt do organizatorów

Wszelkie pytania do organizatorów można przesyłać mailowo:

marsze(at)krzaczor.pl

karol.wronski9(at)gmail.com .