Wyniki

Poniższe wyniki są wersją wstępną z bazy i będą przeliczane raz jeszcze dla uniknięcia pomyłek. Ostateczne wyniki powinny pojawić się do 31.08. Wówczas także pojawi się krótki protokół ze statystykami imprezy i kolejnością potwierdzeń najlepszych zespołów. Wszelkie spostrzeżone błędy i ewentualne protesty prosimy niezwłocznie przesyłać mailowo do 03.09.

Wyboru kategorii dokonujemy w zakładkach poniżej tabeli.

Wyniki poprzednich edycji znajdują się w archiwum.