Komunikat startowy V edycji

1. Termin i miejsce imprezy

Impreza ma charakter dzienny i odbędzie się 26.08.2017 w okolicach Kartuz. Start i meta zlokalizowane będą w niedalekiej odległości od stacji kolejowej (do 2 km). Aby zapewnić bezpieczny start wspólny i dodatkowo urozmaicić rywalizację baza będzie zorganizowana "na dziko" w lesie w oddaleniu od wszelkich większych dróg. Nie będzie możliwości wjazdu samochodem na miejsce startu ani w bliższe jego sąsiedztwo. Szczegółowa lokalizacja zostanie wysłana mailowo zespołom zgłoszonym w dniu 25.08.2017 około godziny 20.

2. Zespół organizacyjny

Budowa tras: Karol Wroński

3. Kategorie startowe

Rywalizacja rozegrana będzie w kategoriach:

 • pieszej długiej w limicie czasu 7h,
 • rowerowej w limicie czasu 6h,
 • pieszej krótkiej w limicie czasu 4,5h

We wszystkich kategoriach podstawowy limit spóźnień wynosi 20min. Dopuszczone są starty w drużynach o dowolnej liczbie osób.

Tym razem punkty na różnych kategoriach będą w większości różne i dostosowane do specyfiki kategorii: dla trasy rowerowej punkty będą dość daleko od siebie ale raczej łatwo dostępne z dróg, trasa piesza długa będzie miała punkty o gorszej dostępności niż rowerowa ale również na dość dużym obszarze. Trasa piesza krótka będzie miałą punkty dużo bliżej siebie ale umieszczone w miejscach o najtrudniejszej dostępności. Ze względu na ogromną ilość punktów kontolnych które w ten sposób powstały większość z nich będzie stałymi obiektami terenowymi a nie lampionami. Oczywiście na wszystkich trasach będą szczegółowe opisy czego za każdym razem szukamy.

4. Mapy

Uczestnicy tras rowerowej i pieszej długiej otrzymają mapy A3 w skali 1:25 000 (aktualność – lata 60 XX wieku), powiększenia okolic punktów kontrolnych w skali 1:10 000 będą zastosowane tam gdzie to może być potrzebne. Trasa piesza krótka otrzyma mapę A3 w skali 1:12500 bez powiększeń. Wszystkie punkty na wszystkich trasach będą miały opis o tym czego i gdzie szukać. Mapy pełne, niemodyfikowane, kolorowe.

5. Zgłoszenia i opłaty

Zapisy prowadzone będę przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej. Drogą elektroniczną można zgłaszać się do dnia 23.08.2017 do godziny 20.00. Po tym terminie formularz zgłoszeniowy przestaje działać. UWAGA: nie będą prowadzone zapisy na miejscu startu.

Opłata wpisowa wynosi 12 zł za każdą osobę w zespole. Dzieci do lat siedmiu niezależnie od formy zgłoszenia mogą startować za darmo jeśli nie pobierają swoich map lub za 5 zł jeśli pobierają mapy.

Wpisowe należy przelać na konto:
Karol Wroński, 13 1090 1102 0000 0001 2362 1131,
w tytule podając: "Krzaczor - wpisowe" i wymieniając osoby za które się płaci.

Po zgłoszeniu przez formularz zespół pojawia się na liście startowej z opóźnieniem do 48h. Osoby zgłoszone ostatniego dnia pojawią sie na liście do godziny 21. Jeśli ktoś wysłał zgłoszenie a nie znalazł się na liście lub zapłacił wpisowe a nie zostało to odnotowane na liście proszony jest o szybki kontakt mailowy.

Przelewów prosimy dokonywać tak aby dotarły do 24.08 do godziny 12. Jeśli przelew zostanie dokonany w ostatniej chwili prosimy o dosłanie potwierdzenia przelewu mailowo.

Osoby nieopłacone w terminie będą traktowane jako niezapisane i nie będą mogły wystartować.

Uwaga: wpisowe jest skalkulowane wyłącznie na pokrycie kosztów organizacyjnych budowniczego i świadczeń oraz nie zakłada żadnego zysku z imprezy. Jesli po imprezie uznacie że budowniczy dobrze wykonał swoją pracę możecie na mecie całkowicie dobrowolnie wrzucić dowolną kwotę do puszki "na piwo dla budowniczego" aby nie męczył się z pragnienia ;)

6. Harmonogram zawodów

 • 08:40 - otwarcie biura zawodów,
 • 09:00 - wydanie map trasy pieszej długiej i rowerowej,
 • 09:15 - start trasy pieszej długiej i rowerowej,
 • 10:00 - rozdanie map trasy pieszej krótkiej,
 • 10:15 - start trasy pieszej krótkiej,
 • 13:30 - otwarcie mety,
 • 15:05 - zamknięcie mety trasy pieszej krótkiej, ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów,
 • 15:35 - zamknięcie mety trasy rowerowej, ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów,
 • 16:35 - zamknięcie mety trasy pieszej długiej, ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów.

Uwaga: Prosimy przychodzić z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozdaniem map w celu wcześniejszego pobrania kart startowych.

7. Wyposażenie uczestników

Każdy uczestnik powinien wyposażyć się w kompas oraz trwały środek piszący: długopis lub pisak. Zaleca się posiadanie sprawnego telefonu komórkowego w celu ewentualnego wezwania pomocy lub poinformowania organizatorów o zejściu z trasy. Na trasie rowerowej obowiązkowe wyposażenie roweru pozwalające legalnie porzuszać się po drogach publicznych.

8. Obowiązki uczestnika na starcie

Wszyscy zawodnicy powinni pojawić się na starcie możliwie najwcześniej rozdaniem map swojej trasy w celu pobrania karty startowej. Karta będzie podstawą wydania map. Osoby spóźnione ryzykują późniejsze wydanie karty i mapy a co za tym idzie krótszy czas na zapoznanie się z trasą a w skrajnym przypadku krótszy limit czasu.

Organizator nie odpowiada za kolejki do biura powstałe w sytuacji gdy wszyscy przyjdą "na ostatnią chwilę" i nie przesunie godziny startu zespołom spóźnionym!!! Harmonogram będzie opóźniony tylko w przypadku istotnego opóźnienia przyjeżdżającego pociągu.

9. Świadczenia startowe

Każdy zespół otrzyma jedną kartę startową w worku strunowym. Każdy zawodnik otrzyma na starcie kolorową mapę w worku strunowym, naklejkę i batonik. Na starcie i mecie dostępne do dyspozycji uczestników woda, drobne przekąski i magiczne napoje ;)

Dla najlepszych zespołów poszczególnych kategorii pamiątkowe dyplomy.

10. Postanowienia końcowe

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

Osoby niepełnoletnie startują w zawodach pod opieką dorosłego. Osoby do 14. roku życia mogą wystartować tylko i wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego.

Osoby niepełnoletnie powyżej 14. roku życia startujące bez opiekunów prawnych muszą przedstawić zgodę tych opiekunów na specjalnym formularzu.

Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.

Na bazie zachowujemy spokój, kulturę i jesteśmy wyrozumiali dla organizatorów. Organizatorzy nie są robotami i czasem też robią coś za wolno lub źle :)

11. Kontakt do organizatorów

Wszelkie pytania do organizatorów można przesyłać mailowo:

marsze(at)krzaczor.pl,

karol.wronski9(at)gmail.com .